دوشنبه8 آذر مــاه 1400
:: دیدار داریوش دهقان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون، حاج آقا محمدی نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج، رضازاده رئیس بنیاد شهید ، سهرابی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با پدر شهید عبدالمحمد طیبی هم اکنون
1399/07/21 خبر فرمانداری

دیدار داریوش دهقان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون، حاج آقا محمدی نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج، رضازاده رئیس بنیاد شهید ، سهرابی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با پدر شهید عبدالمحمد طیبی هم اکنون

:: تماس مستقیم با فرماندار
داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون
دکتر داریوش دهقان
فرماندار شهرستان کازرون
:: هواشناسی شهرستان کازرون
Kazeroon City Weather ‍‍‍‍
:: اوقات شرعی شهرستان کازرون
پــــــــیوند ها ::