جمعه7 آذر مــاه 1399
:: جلسه شورای اشتغال به ریاست مرادی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون و ادارات مربوطه برگزار و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.
1399/07/30 خبر فرمانداری

جلسه شورای اشتغال به ریاست مرادی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون و ادارات مربوطه برگزار و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.

:: تماس مستقیم با فرماندار
داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون
دکتر داریوش دهقان
فرماندار شهرستان کازرون
:: هواشناسی شهرستان کازرون
Kazeroon City Weather ‍‍‍‍
:: اوقات شرعی شهرستان کازرون
پــــــــیوند ها ::